For the strength of Youth

Wherefore, be not weary in well doing, for ye are laying the foundation of a great work. And out of small things proceedeth that which is great.

Behold, the Lord requireth the heart and a willing mind.

Doctrine & Covenants 64:33-34

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Velkommen til fsy

 Dette er det fem-dages program med overnatning, der begynder mandag-morgen og slutter tidligt lørdag-morgen. De unge har mulighed for at lære og udvikle sig sammen, mens de sammen deltager i klasser, møder og foredrag. Ugens højdepunkter omfatter familieaften, fester, musikprogram, aften med lege, tjenesteprojekter, talentshow, god mad og vidnesbyrdmøde. Det største udbytte er nye venskaber, styrket vidnesbyrd og evige minder. FSY er et program for unge med den hensigt at opmuntre, hjælpe og vejlede de unge deltagere (14–18 år), mens de stræber efter at »komme til Kristus«. FSY skaber nogle omgivelser, hvor de unge har mulighed for at udvikle sig åndeligt, fysisk, intellektuelt og socialt. FSY-programmer afholdes overalt i verden hver sommer, og der deltager flere end 50.000 unge. Stævner overvåges primært af unge voksne på 20-30 år, der fungerer som vejledere og som er god rollemodeller for de unge. Alle stævner ledes af voksne instruktører.

note
Hvem kan deltage?

Alle FSY-deltagere skal være mindst 14 år gamle den 30. september i det år, de deltager i FSY, og må ikke blive 19 før den første dag i den session, som de deltager i. Hvis man ikke opfylder disse krav til alder, kan man ikke deltage. Unge fra alle religioner kan deltage i programmet, hvis de indvilliger i at holde Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages helliges standarder (Til styrke for de unge) og regler for påklædning og fremtoning på denne hjemmeside. Vi opfordrer alle unge til at invitere deres venner, der ikke er medlemmer af Kirken, til at komme til FSY. Unge mænd og piger med alvorlige fysiske eller mentale problemer eller handikap, og som kræver særlig opmærksomhed er nødt til at kontakte FSY-holdet før registering.

time
Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 

porte
Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

handicape
Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register