Rådgivere og personale

Sådan bliver du FSY-rådgiver eller medarbejder

chevron-bottom

Vi søger unge voksne der kan tage sig af de unge i løbet af FSY-ugen, og som er forbilleder med hensyn til efterlevelse af evangeliets principper. Hvis du allerede har ansøgt om at blive FSY-vejleder: Se venligst din ansøgnings status.

Krav

- Ungt voksent værdigt medlem af Jesu Kristi Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, hvilket kan dokumenteres ved:

- at være i besiddelse af en gældende tempelanbefaling,

- at have en godkendelse fra et medlem af dit biskopråd,

- være i stand til at fungere som vejleder og leder for de unge deltagere og de øvrige medarbejdere.

- have et vidnesbyrd om det genoprettede evangelium

- Holde af at arbejde med unge og besidde erfaring i arbejdet med unge

- Overholder de standarder, der er beskrevet i hæftet "Til styrke for de unge".

- være enlig eller gift og ikke have nogen personer, der er afhængige af dig i hjemmet

- være mindst 19 år den 1. januar i det år, hvor sessionen finder sted, og højst 30 år på sessionens første dag (der kan gøres undtagelser for unge voksne op til 35 år på sessionens første dag, kontakt din sessionsadministrator for yderligere oplysninger).

- have mindst et års universitetsuddannelse, et års erhvervserfaring efter endt uddannelse eller tilsvarende missionserfaring fra Jesu Kristi Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.

bestå et baggrundstjek.

- gennemføre alle obligatoriske træningskrav, som omfatter

o Online-uddannelse ved en forberedende Mini-FSY

o Deltagelse i hele Mini-FSY-træningen.

o Tilstedeværelse under hele weekenden før FSY-konferencen

- være forberedt på at tjene en hel uge i mange timer med kun lidt søvn

- være et eksempel af følgende egenskaber:

o Organisation og god tidsforvaltning

o Lederskab og god dømmekraft

o Professionel kommunikation og samarbejdsevner

o Pålidelighed, selvmotivation og problemløsningsevne

o evnen til at lære, pålidelighed, ansvarlighed, tilpasningsevne, positivitet og ansvarlighed

o Modtagelse af og opfølgning på tilbagemelding og anvisninger fra tilsynsførende

o Evne til at arbejde tæt og godt sammen med andre

Ansvarsområder

- Lede en gruppe på 8-14 unge af samme køn eller som en-til-en rådgiver for en ung med særlige behov

- Sikre den fysiske sikkerhed og fremme det åndelige velbefindende for alle deltagere, der deltager i FSY, især deltagerne i den gruppe, som vejlederen er tildelt.

- Være et godt eksempel på en hengiven discipel af Jesus Kristus

- Undervise effektivt og lede formelle og uformelle diskussioner, der er i overensstemmelse med Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Helliges Lærdomme.

- Optræde som en eksemplarisk leder, en rollemodel og en mentor for de unge deltagere samt for de øvrige vejledere.

- Interagere med, motivere og disciplinere de unge deltagere på en venlig og opløftende måde.

- Arbejde godt sammen med en anden vejleder og yde et bidrag som et teammedlem.

- udvise den mentale sundhed og følelsesmæssige stabilitet, der er nødvendig for at kunne indgå i et sikkert samarbejde med og være ansvarlig for deltagerne og udføre opgaverne effektivt i stressede situationer.

- Læse og studere FSY's medarbejderhåndbog inden den første uge af opholdet og fortsætte med at studere den under hele opholdet.

Ansøgninger

Du bedes oprette en onlineprofil med et billede. Download og udskriv ansøgningen. Formularen skal underskrives af dig og din biskop/grenspræsident Upload en scannet kopi af den underskrevne formular, og send ansøgningen.

Hvis du i øjeblikket er på mission, bedes du få din missionspræsident til at underskrive din formular. Du kan derefter uploade din underskrevne formular og indsende ansøgningen.

Onlineansøgninger kan starte den 1. november hvert år og vil blive afsluttet, så snart et tilstrækkeligt antal vejledere og andre medarbejdere er blevet indkaldt. DEADLINE er den 20. februar


Want to be a counselor ?

Register