Counsellor & Staff

How to become an FSY Counselor or Member of Staff

chevron-bottom

Vi søger unge voksne, der kan tage sig af de unge under FSY, som er rollemodeller i efterlevelsen af evageliets principper.

Krav

 • Unge voksne
 • Tempelværdig
 • Mandlige ansøgere skal være hjemvendte missionærer (dato for hjemrejse før Mini-FSY)
 • Være et godt medlem af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige
 • Vidnesbyrd om det gengivne evangelium
 • Erfaren i arbejdet med unge
 • Livsglad personlighed
 • Ansvarsbevidst
 • Institut-elev
 • Være i stand til at samarbejde med dine kolleger
 • Være i stand til at motivere og disciplinere, om nødvendigt
 • Være mellem 20 og 30 år på stævnets første dag
 • Elske de unge og at arbejde med dem
 • Anbefaling fra biskop/grenspræsident
 • Være forberedt på at tjene hele ugen med kun lidt søvn
 • Deltage i oplæringsmøder
 • Være i stand til at arbejde i mange timer
 • Adlyde FSY-standarder for påklædning og fremtoning

Opgaver:

 • Have ansvaret for en gruppe på 8-14 unge af samme køn
 • Have ansvaret for hver deltagers fysiske og åndelige velbefindende under hele ugens program
 • Der kræves både formel og uformel undervisning
 • Være et godt eksempel på en hengiven Jesu Kristi discipel

Ansøgninger fra vejledere

Ansøg online med et foto. Et par dage senere, når din ansøgning er blevet checket, modtager du et link med en formular, du skal udskrive og som derefter underskrives af dig ogdin biskop/grenspræsident. Enten han eller du sender den udfyldt med posten til den adresse, der står.

Ansøgninger online kan begynde den 1. januar hvert år og afsluttes så snart, der er blevet kaldet nok vejledere.

Omkostninger

Vejledere skal ikke betale for rejse, kost og logi.

Du kan downloade en formular til tilbagebetaling som PDF-fil. Udfyld denne og send den sammen med de relevante kvitteringer (lim små stykker papir på et A4-ark) til den angivne adresse:

Video om vejledernes ansvar

Se yderligere oplysninger om vejledernes ansvar på denne video.

Kaldelse som vejleder

De, der er blevet udvalgt som vejledere ved FSY, modtager deres kaldelse pr. e-mail. Disse kaldelser sendes ud fra februar hvert år, indtil et bestemt antal er blevet kaldet.

Ansøgere, der ikke kommer i betragtning dette år, modtager ligeledes en e-mail inden maj.

Ansøgere, der stadig er på mission

Missionærer kan ansøge om at blive vejledere på internettet. I stedet for biskoppen/grenspræsidenten underskriver missionspræsidenten formularen. Efter en bekræftelse af deres kaldelse pr. e-mail modtager de først yderligere oplysninger, når de er færdige med deres mission, så de ikke bliver distraheret fra deres hellige kald som missionærer.

En missionær skal afløses fra sin mission og vende hjem inden Mini-FSY (FSY's oplæringsmøde) for at kunne deltage og forberede sig.

Det er kun en mulighed for de missinærer, der bor i Det Europæiske Område.

Want to be a counselor ?

Register