Nederland/Vlaanderen 2020

20/07/2020-25/07/2020

Session directing couple

Lieve allemaal,

Het is weer zover! De Nederlands-Vlaamse FSY 2020 komt eraan!!!!!

Het was in 2018 voor velen een indrukwekkende, geestelijke ervaring. De geest heeft vele harten geraakt en de onderlinge band van vriendschap op bijzondere wijze versterkt.

Het thema voor de FSY-conferentie 2020 is “GAAN EN DOEN”, gebaseerd op 1 Nephi 3:7: “En het geschiedde dat ik, Nephi, tot mijn vader zei: Ik zal heengaan en de dingen doen die de Heer heeft geboden”. Het programma “Kom dan en volg Mij” moedigt ons aan om de Heiland te volgen en in zijn voetsporen te treden zodat de liefde van de Heer ons hart sneller zal
laten kloppen en verwarmen. FSY 2020 zal ook jouw hart sneller laten kloppen dankzij dit door de Heer
geïnspireerde programma.

Het is voor ons daarom een voorrecht jullie te mogen uitnodigen voor de FSY-week van 20-25 juli 2020 in De Nieuwe Erf in Diessen (NL). Jullie hebben nog ruim de tijd om je daarop voor te bereiden, en wat willen wij jullie, bijzondere jonge mannen en jonge vrouwen, daar graag ontmoeten om samen met jullie dit geestelijke en sportieve feest mee te maken.

Wil je een vriend of vriendin uitnodigen? Goed idee! Bespreek het met je bisschop.

Heel veel liefs, en we zien je graag in Diessen!Peter Jansen and Ina Jansen
Session Directing Couple, Nederland/Vlaanderen 2020

Date and Place

calendar

From Monday 20 july 2020 to Saturday 25 july 2020.

pin

De Nieuwe Erf, Westerwijk 6, 5087 KG Diessen, Nederland

Learn more

Invited Stakes/Districts

Jongeren van de volgende ringen zijn met name uitgenodigd om aan deze FSY deel te nemen. De ringen steunen de deelname van de jongeren financieel en organiseren busvervoer naar FSY (niet terug).

Vragen over reisschema's kunnen gesteld worden aan de administrators van deze FSY: Merryn, Ribanna en Marcia Jongkees.

Stakes/Districts Name of contact Telephone of contact E-mail of contact
The Hague Netherlands Stake
Antwerp Belgium Stake
Apeldoorn Netherlands Stake
Rotterdam Netherlands Stake

 

Jongeren uit deze ringen krijgen bij opgave voorrang. Als ze zich voor 1 juni 2020 opgeven, hebben ze een gegarandeerde plek op FSY. Opgaven na 1 juni 2020 komen op een wachtlijst en worden toegelaten als er nog ruimte is.

Jongeren uit andere ringen/districten dan die hierboven genoemd zijn, mogen zich opgeven en worden op een wachtlijst geplaatst. Als er na 1 juni 2020 nog plaats is, worden deze opgaven toegelaten op volgorde van ontvangst van het ondertekende opgaveformulier.
Hun vervoer naar en van FSY wordt niet door FSY of een ring/district georganiseerd. De kosten worden niet gesubsidieerd, de deelnemer betaalt het volledige deelnamebedrag.

Costs and payment

Kosten

De kosten voor FSY bedragen € 400 . Dit is voor voedsel, accommodatie en alle conferentiematerialen (handboek, muziek-CD, T-shirt, ...).

Een deel van dit bedrag wordt door de uitgenodigde ringen betaald zodat de jongeren of hun familie slechts € 90 betalen. Dit geldt ook voor jongeren die geen lid van de kerk zijn, maar deelnemen op uitnodiging van een vriend(in) uit de ringen/districten. Deze jongeren rijden ook met de bus mee. Jongeren uit andere ringen/districten organiseren en betalen zelf hun vervoer.

€ 90 per deelnemer uit de uitgenodigde ringen (en € 400 per deelnemer uit niet-uitgenodigde ringen/districten) moet VOORDAT DE BISSCHOP/GEMEENTEPRESIDENT HET OPGAVEFORMULIER ONDERTEKENT op de rekening van de wijk/gemeente gestort zijn.

Deelnemers die wel of geen lid zijn en buiten de uitgenodigde ringen wonen, betalen de volledige deelnemersbijdrage van € 400. De administrators nemen contact op om te laten weten hoe dat moet.

Als er uit gezinnen in de uitgenodigde ringen drie of meer kinderen naar FSY gaan, betalen ze voor twee kinderen. Voor de overige deelnemende kinderen hoeven zij niet te betalen.

 

Afzeggingen

Als een deelnemer voor 1 juni 2020 afzegt, zijn er geen annuleringskosten.

Bij afzegging na 1 juni 2020 wordt de bijdrage van € 90 voor deelnemers uit de uitgenodigde ringen en van € 400 voor overige deelnemers niet terugbetaald.

Other Information

Het vervoer van de jongeren naar FSY moet zo geregeld worden dat de jongeren op maandag 20/7/2020  tussen 11.00 en 13.00 uur op het FSY-terrein arriveren. De uitgenodigde ringen plannen het busvervoer daarop. Jongeren moeten niet voor 11.00 uur arriveren.

Als ouders hun kinderen naar FSY brengen, nemen ze bij de check-in afscheid van hun kinderen en verlaten het terrein.

Als je per trein komt, kun je op 20 juli van station Tilburg worden opgehaald en daar op 25 juli weer worden afgezet. Daarvoor moet je je naam, exacte aankomsttijd op het station (tussen 11.30 - 12.30 uur) en je mobiele nummer  uiterlijk 19 juli per e-mail (fsynlv@gmail.com) aan de administrators doorgeven.

Plan een eventuele treinreis terug naar huis zodat je tussen 09.30 - 10.30 uur op het station kan worden afgezet.

De terugreis op zaterdag moet tussen 09.00 en 11.00 uur beginnen. Ouders die hun kinderen ophalen, arriveren tussen die tijdstippen op het FSY-terrein. Om 11.00 uur moeten alle jongeren weer onderweg naar huis zijn.

Neem het volgende mee naar FSY:
•    Handdoeken / toiletspullen / doucheslippers / voor meisjes hygiënemateriaal
•    Schriften (je hebt papieren Schriften nodig omdat elektronische Schriften tijdens activiteiten enz. niet zijn toegestaan)
•    Schrijfmateriaal (pennen, markeerstift, schrijfblok, dagboek)
•    Pasje van je ziektekostenverzekering + inentingsbewijs + medicijnen die je nodig hebt + eventueel benodigd recept
•    Paspoort (voor deelnemers uit het buitenland die de grens overgaan)
•    Boekje 'Voor de kracht van de jeugd'
•    Je boekje Persoonlijke ontwikkeling: boekje voor jongeren
•    Drinkwaterfles (je krijgt ook een fsy-bidon)
•    Zondagse kleding (wit overhemd en stropdas voor jongemannen)
•    Vrijetijdskleding (we houden ons aan de fsy-normen in Voor de kracht van de jeugd)
•    Nette kleding voor dansavond ('paasbest')
•    Zonnebrandolie of -crème / antimuggenmiddel, spray voor slaapkamer
•    Lunch voor maandagmiddag 
•    Eventuele themakleding voor de dansavond (thema: nog bekend te maken)

Niet meenemen:
Gebruik van een mobiele telefoon of MP3-speler tijdens een FSY-activiteit is niet toegestaan. Als je denkt dat je daar niet mee om kunt gaan, adviseren we je ze thuis te laten. Ook zijn draagbare muziekapparatuur, DVD/CD-spelers, spelcomputers, fietsen, in-line skates of skateboards niet toegestaan. Neem ze dus niet meer naar FSY.


Elke deelnemer wordt toegewezen aan een groep van ongeveer 10 jongeren van hun eigen leeftijd:

  • 14-15-jarigen (leeftijd op eerste conferentiedag)
  • 16-18-jarigen (leeftijd op eerste conferentiedag)

De toewijzing aan een leeftijdscategorie wordt automatisch gedaan op basis van je geboortedatum.

Als je tussen 1 mei 2020 en 31 december 2020 16 wordt, mag je zelf je leeftijdscategorie kiezen.

Als je met een vriend(in) in dezelfde groep wilt, mag je bij je registratie via internet die naam opgeven. Die persoon moet

  • van hetzelfde geslacht zijn
  • net zo oud zijn
  • bij zijn of haar opgave aangeven dat hij/zij bij jou in de groep wil.

Spreek dit dus samen af voordat je je opgeeft.

Het is niet gegarandeerd dat je dan bij elkaar in de groep komt, omdat de groepen worden samengesteld uit alle deelnemende ringen/districten. Maar we zullen ons best doen om aan je wens gehoor te geven.

Je toewijzing aan een groep en kamer is ook een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Het kan zijn dat je daar vriendschappen voor het leven sluit.

Informatie over de indeling in groepen en kamers wordt pas bij de check-in gegeven.

Activiteiten

Van elke FSY-deelnemer wordt verwacht dat hij/zij met elke activiteit meedoet.

Het FSY-terrein verlaten

Om juridische problemen te vermijden, mogen deelnemers tijdens de FSY-week het terrein niet verlaten. Als ouders hun kinderen voor het einde van de week willen ophalen, moeten ze dat vooraf met de administrators regelen.

Want to join a session ?

Register