Nederland/Vlaanderen 2022

25/07/2022-30/07/2022

I want to register

Session directing couple

Lieve jongevrouwen, jongemannen en vrienden van FSY,


Van 25 juli tot en met 30 juli 2022 zal, het FSY worden gehouden.


Wat hopen we dat we velen van jullie deze zomer eindelijk kunnen ontmoeten! Van die gedachte worden we heel enthousiast. We gaan veel plezier samen maken, vriendschappen sluiten en persoonlijke groei doormaken door meer te leren over wie Jezus Christus is en wat Hij in ons leven betekent. 

Het jeugdthema van dit jaar is:Vertrouw op de Heere met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (Spreuken 3:5-6)


Wij vinden dit een prachtig thema en kijken er naar uit samen met jullie hier meer over te leren.

Dit kamp is voor iedereen die dit jaar 14 jaar wordt tot en met iedereen die dit jaar 19 jaar wordt. Jij bent van harte welkom.

Als je bij dit geweldige FSY aanwezig wilt zijn, reserveer deze datum dan in je agenda: maandag 25 - zaterdag 30 juli 2022. Geef je ook op op deze site, zodat je gegarandeerd een plaats hebt.

We zijn zo blij jou in de leukste en meest opbouwende week van het jaar te ontmoeten! We gaan er samen iets heel moois van maken! Tot dan! 


Liefs,Lieven Kempenaers and Ingrid Kempenaers
Session Directing Couple, Nederland/Vlaanderen 2022

Administrators

David MARKUS
David & Pamela MARKUS

Coordinators

Sanna Brandenburg
David Gerrits

Date and Place

calendar

From Monday 25 July 2022 to Saturday 30 July 2022.

pin

De Nieuwe Erf, Westerwijk 6, 5087 KG Diessen

Invited Stakes/Districts

Jongeren uit de volgende ringen zijn speciaal uitgenodigd om deel te nemen aan de FSY van dit jaar. Deze ringen bieden financiële steun aan hun jongeren en organiseren busreizen van en naar FSY.

In elke ring/district is er één persoon die verantwoordelijk is voor het beantwoorden van vragen van deelnemers over reisschema's, reisroutes enz. 

Stakes/Districts Name of contact Telephone of contact E-mail of contact
Antwerp Belgium Stake
Apeldoorn Netherlands Stake
Rotterdam Netherlands Stake
The Hague Netherlands Stake
Brussels Belgium Stake

 

Jongeren uit deze ringen krijgen voorrang bij de registratie. Als hun inschrijving voor 9 april 2022 binnen is, zijn ze verzekerd van een plaats bij FSY. Inschrijvingen na 9 april 2022 kunnen alleen worden geaccepteerd als daar nog plaats voor is.

Jongeren uit andere ringen/districten die hierboven niet zijn genoemd, kunnen zich inschrijven en worden op een wachtlijst geplaatst. Mochten er na 9 april 2022 nog plaats zijn, dan worden inschrijvingen geaccepteerd op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt (inkomende mail).

Hun reis (zij die buiten de Nederland en België wonen) naar FSY en terug naar huis wordt niet georganiseerd door FSY of een ring/district. De kosten worden evenmin gesubsidieerd, maar moeten volledig door de deelnemer worden betaald.

Costs and payment

Kosten

De kosten voor FSY zijn 199€. Dit omvat de kosten voor het eten, het verblijf in de accommodatie en alle conferentiematerialen (handleiding, muziek-cd, T-shirt, etc.).

Een deel van dit bedrag zal worden vergoed door de uitgenodigde ringen, zodat de jongeren of hun gezinnen slechts 90€ hoeven te betalen. Dit geldt ook voor de jongeren die geen lid van de kerk zijn, maar op uitnodiging van hun vrienden uit die ringen aanwezig zijn. Die jongeren worden ook meegenomen in de busreizen. Jongeren uit andere ringen of districten moeten hun eigen reizen organiseren en betalen.


90€ voor elke deelnemer van de uitgenodigde ringen/districten (199€ voor elke deelnemer van niet-uitgenodigde ringen/districten) moet op de wijk-/filiaalbankrekening worden gestort VOORDAT DE BISSCHOP/BRANCHPRESIDENT HET INSCHRIJFFORMULIER ONDERTEKENT.

Deelnemers, inclusief jongeren die geen lid zijn van buiten uitgenodigde ringen, betalen het volledige bedrag van 199€. De sessiebeheerders zullen contact met u opnemen over hoe u dit kunt doen.

Gezinnen van uitgenodigde ringen/districten die drie of meer kinderen naar FSY sturen, betalen het bovenstaande bedrag voor slechts twee kinderen – verdere kinderen zijn vrijgesteld van vergoedingen. 

Annuleringen

Als een deelnemer zijn registratie vóór Thursday 31 March 2022 annuleert, zijn er geen annuleringskosten vereist.

Voor annuleringen na { cancel_date_fee } is de volledige vergoeding verschuldigd ({ cancel_price } voor deelnemers van uitgenodigde inzetten, 90€ voor andere deelnemers).

Other Information

Er moet vervoer worden geregeld zodat de jongeren op de eerste dag van de conferentie ( { start_date } ) tussen 11.00 en 13.00 uur kunnen arriveren. De speciaal uitgenodigde ringen/districten zullen daarvoor zorgen en dienovereenkomstig plannen. Jongeren mogen niet vóór 11.00 uur arriveren.

Als ouders hun kinderen naar FSY brengen, moeten ze de camping verlaten nadat ze bij het inchecken afscheid hebben genomen van hun kinderen.

Als deelnemers met de trein reizen, kunnen ze op { start_date } van het station worden opgehaald en op { end_date } daar weer worden teruggebracht. Voor deze shuttleservice hebben we de namen van de reizigers, hun exacte aankomsttijd op het station (tussen 11.30 - 12.30 uur) en hun mobiele nummer nodig via e-mail naar { administrators_email } , uiterlijk op { end_date }.

Plan uw terugreis zodat wij u tussen 09.30 - 10.30 uur naar het station kunnen brengen.

De terugreis op zaterdag moet beginnen tussen 09.00 en 11.00 uur. De speciaal uitgenodigde ringen/districten zullen het vervoer per bus dienovereenkomstig organiseren. Alle jongeren moeten om 11.00 uur vertrokken zijn.

Breng de volgende dingen mee naar FSY:

{ Your packing list here }

(je hebt papieren geschriften nodig omdat elektronische geschriften niet zijn toegestaan tijdens activiteiten enz.)

Gelieve niet mee te brengen:

Elk gebruik van een mobiele telefoon of MP3-speler tijdens een FSY-activiteit is verboden. Als je het gevoel hebt dit niet alleen aan te kunnen, raden we je aan om ze thuis te laten. Bovendien zijn draagbare stereo-apparaten, dvd-/cd-spelers, gameboys en dergelijke, fietsen, inliners of skateboards niet toegestaan. Gelieve niet mee te brengen:

Elk gebruik van een mobiele telefoon of MP3-speler tijdens een FSY-activiteit is verboden. Als je het gevoel hebt dit niet alleen aan te kunnen, raden we je aan om ze thuis te laten. Bovendien zijn draagbare stereo-apparaten, dvd-/cd-spelers, gameboys en dergelijke, fietsen, inliners of skateboards niet toegestaan.

Elke deelnemer wordt ingedeeld in een groep van 10-12 jongeren van hun eigen leeftijd:

  • 14-15-jarigen 
  • 16-18-jarigen 

Groepen bij FSY bestaan ​​slechts uit één leeftijdsgroep. De toewijzing vindt automatisch plaats op basis van uw geboortedatum.

Als je tussen 1 mei 2022 en 31 december 2022 16 wordt, mag je zelf kiezen welke leeftijdsgroep je voorkeur heeft.

Als je met een vriend of vriendin in dezelfde groep wilt zitten, mag je bij je aanmelding op internet één persoon noemen. Die persoon moet hetzelfde geslacht en bij dezelfde leeftijd groepering horen. Je moet elkaar bij je inschrijving onderling vermelden. Stem dit daarom af voordat u zich inschrijft.

Deze regeling is vrijblijvend, aangezien de groepen uit alle deelnemende ringen/districten worden samengevoegd. We zullen echter ons best doen om aan uw wensen tegemoet te komen.

Beschouw de toewijzing van groepen en kamers als een kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Zulke vriendschappen kunnen een levenslange verrijking worden.

Informatie over groeps- en kamertoewijzing wordt alleen bij het inchecken gegeven.


Activiteiten

Van elke FSY-deelnemer wordt verwacht dat hij aan elke activiteit deelneemt.


De locatie verlaten

Ter beperking van de aansprakelijkheid mogen deelnemers het terrein tijdens de FSY-week niet verlaten. Als ouders hun kinderen voor het einde van de week willen ophalen, moeten ze vooraf een afspraak maken met de FSY-beheerders.

Want to join a session ?

Register