Älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan.

Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi, hän viitoittaa sinulle oikean tien.

Sananl. 3:5-6

chevron-bottom

TERVETULOA FSY:HYN!

hands
Tervetuloa fsy-tapahtumaan

FSY on maailmanlaajuinen ohjelma, joka kannustaa, auttaa ja ohjaa osallistujia heidän pyrkimyksissään  ”tulemaan Kristuksen luo”.FSY-konferenssien tarkoituksena on auttaa nuoria vahvistamaan uskoaan taivaalliseen Isään ja Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovitukseensa sekä tuntemaan iloa ja yhteenkuulumista, kun he elävät evankeliumin mukaan osallistumalla innoitettuihin oppimismahdollisuuksiin ja tervehenkiseen toimintaan.

note
Ohjelma

FSY-konferenssi kestää viiden päivän ajan. Ohjelma perustuu nuorten teemaan vuodelle 2022 ja sisältää hengellisiä hetkiä ja yhteistä tekemistä.Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa uskoa taivaalliseen Isään sekä Jeesukseen Kristukseen ja Hänen sovituksensa ja tarjota nuorille mahdollisuuksia kasvaa hengellisesti, sosiaalisesti, fyysisesti ja älyllisesti.

time
Kesto

FSY-tapahtuman pituus on viisi vuorokautta. Se alkaa maanantaiaamuna ja päättyy varhain lauantaiaamuna.
Osallistujat jaetaan pienryhmiin. Kullakin ryhmällä on oma nuori aikuinen ohjaajanaan. Ohjaajat varmistavat toimintojen turvallisuuden sekä tukevat nuoria heidän hengellisessä kasvussaan. 

chevron-bottom-dark

KENELLE?

fsy_step3_boutons_picto
Ikärajat

Osallistujan alaikäraja: täyttää 14 vuotta vuoden 2022 aikana. Osallistuja yläikäraja: on 18-vuotias 1.1.2022.

porte
Osallistuminen

Kaikki nuoret, jotka lupaavat noudattaa Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon tasovaatimuksia sekä Nuorten voimaksi -lehtisessä olevia pukeutumista ja ulkoista olemusta koskevia sääntöjä, voivat osallistua FSY-konferenssiin.Nuorilta odotetaan ystävällisyyttä ja kohteliaisuutta kaikkia tapahtumaan osallistuvia kohtaan.   Rohkaisemme kaikkia nuoria kutsumaan kirkkoon kuulumattomia ystäviä FSY:hyn. 

handicape
Erityistä huomiota tarvitsevat tervetulleita

Nuorten miesten ja nuorten naisten, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä vaikeuksia ja vajavuuksia tai jotka muuten tarvitsevat erityishuomiota, tulee olla yhteydessä FSY:n järjestelytiimiin ennen kuin he ilmoittautuvat konferenssiin (fsy.finland@gmail.com).Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko pyrkii varmistamaan, että kaikki tuntevat itsensä arvostetuiksi ja tervetulleiksi.FSY pyrkii ottamaan mukaan myös nuoret, joilla on erityisiä tarpeita, aina kun se voidaan turvallisesti järjestää.Ota yhteyttä järjestelyjohtajiin (fsy.finland@gmail.com) keskustellaksesi mahdollisista lisätarpeista, mieluiten ennen rekisteröitymistä.

chevron-bottom-dark

Haluatko ilmoittautua?

Ilmoittaudu