Voor de kracht van de jeugd

Welnu, word niet moe goed te doen, want u legt het fundament van een groot werk. En uit het kleine komt het grote voort.

Zie, de Heer verlangt het hart en een gewillige geest.

Leer en Verbonden 64:33-34

chevron-bottom

WELKOM BIJ FSY!

hands
Welkom bij fsy

FSY is een wereldwijd programma dat deelnemers aanmoedigt, ondersteunt en begeleidt in hun streven om tot Christus te komen.

note
Belangrijke mededeling

FSY 2021 voor Nederland en Vlaanderen is opgeschoven naar de zomer van 2022. De registratie start in het voorjaar van 2022.

time
Hoe lang duurt 't?

FSY 2021 voor Nederland en Vlaanderen is opgeschoven naar de zomer van 2022. De registratie start in het voorjaar van 2022.

chevron-bottom-dark

WIE MAG MEEDOEN?

fsy_step3_boutons_picto
Hoe oud moet je zijn?

Alle deelnemers aan FSY zijn op 30 september van het jaar waarin ze naar FSY gaan minstens 14 jaar oud en zijn op de eerste dag van het FSY-kamp dat ze willen bijwonen nog geen 19.

porte
Wie mag komen?

Jongeren van alle religies mogen aan FSY deelnemen als ze beloven zich te houden aan de normen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en regels voor kleding en verzorging. We sporen alle jongeren aan om hun vrienden die geen lid van de kerk zijn uit te nodigen om naar FSY te komen.

handicape
Speciaal welkom

Jongemannen en -vrouwen met ernstige lichamelijke of geestelijke problemen of beperkingen die speciale aandacht nodig hebben, moeten met de organisatie van FSY contact opnemen voordat ze zich registreren (Contact en terugkoppeling).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Opgeven