Voor de kracht van de jeugd

"Ik kan alle dingen aan, dankzij Christus die mij kracht geeft”

Filippenzen 4:13

chevron-bottom

WELKOM BIJ FSY!

hands
Welkom bij fsy

Het doel van de FSY-conferenties is jongeren te sterken in hun geloof in hun hemelse Vader en in Jezus Christus en zijn verzoening. Door aan geïnspireerde leeractiviteiten en opbouwende sociale ervaringen deel te nemen, krijgen ze het gevoel erbij te horen en ervaren zij hoeveel vreugde het geeft om het evangelie na te leven.

note
Geplande activiteiten

Een FSY-conferentie is gebaseerd op het jaarlijkse jongerenthema en omvat een zorgvuldig samengesteld vijfdaags programma met klassen, devotionals en activiteiten.

Deze zijn bedoeld om geloof in onze hemelse Vader en in Jezus Christus en zijn verzoening te versterken, en jongeren de gelegenheid te geven om zich geestelijk, sociaal, lichamelijk en verstandelijk te ontplooien.

time
Hoe lang duurt 't?

FSY is een volledig vijfdaags programma met overnachtingen van maandagochtend tot zaterdagochtend.Jongvolwassenen die als counselor op FSY geroepen zijn, zien toe op de lichamelijke veiligheid en bevorderen het geestelijke welzijn van elke deelnemer aan FSY, in het bijzonder de deelnemers die aan zijn of haar groep zijn toegewezen.


chevron-bottom-dark

WIE MAG MEEDOEN?

fsy_step3_boutons_picto
Hoe oud moet je zijn?

Alle deelnemers aan FSY:1. Worden uiterlijk op 31 december van het jaar waarin ze deelnemen 14.2. Zijn 18 op 1 januari van het jaar waarin ze aan FSY deelnemen.

porte
Wie mag komen?

Jongeren van alle religies mogen aan FSY deelnemen als ze beloven zich te houden aan de normen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, waaronder die voor kleding, verzorging en gedrag in het boekje Voor de kracht van de jeugd.Van jongeren wordt verwacht dat ze respect tonen voor zichzelf en anderen. Ze zijn beleefd en vriendelijk tegen alle medewerkers van de faciliteit waar ze verblijven en alle jongeren.We sporen alle jongeren aan om vrienden die geen lid van de kerk zijn uit te nodigen naar FSY te komen.

handicape
Speciaal welkom

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen streeft ernaar dat iedereen met wie zij in contact komt, zich gewaardeerd en welkom voelt.Daarom streeft FSY ernaar jongeren met beperkingen te faciliteren waar dat veilig mogelijk is.Neem voor overleg over specifieke voorzieningen contact op met de administrator (zie Contactpagina), liefst vóór registratie.

chevron-bottom-dark

Opgeven voor een conferentie?

Opgeven