Voor de kracht van de jeugd

If ye love me, keep my commandments.
John 14:15

Ontdekken Opgeven

WELKOM BIJ FSY!

Welkom bij fsy

FSY is een wereldwijd programma dat deelnemers aanmoedigt, ondersteunt en begeleidt in hun streven om tot Christus te komen.

Wie mag er deelnemen?

Klasjes, workshops, dansavonden, Schriftstudie, devotionals, enz.....

Hoe lang duurt 't?

FSY is een dagvullend programma van vijf dagen en nachten dat op maandagochtend begint en op zaterdagochtend vroeg eindigt.

WIE MAG MEEDOEN?

Hoe oud moet je zijn?

Alle deelnemers aan FSY zijn op 30 september van het jaar waarin ze naar FSY gaan minstens 14 jaar oud en zijn op de eerste dag van het FSY-kamp dat ze willen bijwonen nog geen 19.

Wie mag komen?

Jongeren van alle religies mogen aan FSY deelnemen als ze beloven zich te houden aan de normen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en regels voor kleding en verzorging. We sporen alle jongeren aan om hun vrienden die geen lid van de kerk zijn uit te nodigen om naar FSY te komen.

Speciaal welkom

Jongemannen en -vrouwen met ernstige lichamelijke of geestelijke problemen of beperkingen die speciale aandacht nodig hebben, moeten met de organisatie van FSY contact opnemen voordat ze zich registreren (Contact en terugkoppeling).

Wil je naar FSY?

Je doet mee en wilt naar FSY

Nu opgeven