Voor de kracht van de jeugd

Gaan en doen
1 Nephi 3:7

chevron-bottom

WELKOM BIJ FSY!

hands
Belangrijke mededeling

FSY 2020 voor Nederland en Vlaanderen is opgeschoven naar 9-14 augustus 2021, op dezelfde locatie in Diessen, NL. De registratie start voorjaar 2021.

note
Belangrijke mededeling

FSY 2020 voor Nederland en Vlaanderen is opgeschoven naar 9-14 augustus 2021, op dezelfde locatie in Diessen, NL. De registratie start voorjaar 2021.

time
Hoe lang duurt 't?

FSY is een dagvullend programma van vijf dagen en nachten dat op maandagochtend begint en op zaterdagochtend vroeg eindigt.

chevron-bottom-dark

WIE MAG MEEDOEN?

fsy_step3_boutons_picto
Hoe oud moet je zijn?

Alle deelnemers aan FSY zijn op 30 september van het jaar waarin ze naar FSY gaan minstens 14 jaar oud en zijn op de eerste dag van het FSY-kamp dat ze willen bijwonen nog geen 19.

porte
Wie mag komen?

Jongeren van alle religies mogen aan FSY deelnemen als ze beloven zich te houden aan de normen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen en regels voor kleding en verzorging. We sporen alle jongeren aan om hun vrienden die geen lid van de kerk zijn uit te nodigen om naar FSY te komen.

handicape
Speciaal welkom

Jongemannen en -vrouwen met ernstige lichamelijke of geestelijke problemen of beperkingen die speciale aandacht nodig hebben, moeten met de organisatie van FSY contact opnemen voordat ze zich registreren (Contact en terugkoppeling).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Opgeven