Voor de kracht van de jeugd

“Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft”

Filippenzen 4:13

chevron-bottom

WELKOM BIJ FSY!

hands
Welkom bij fsy

Follow us on Instagram
@fsyNederlandVlaanderen

Het doel van de FSY-conferenties is om de jeugd te helpen hun geloof in Hemelse Vader en Jezus Christus en Zijn Verzoening te versterken en om vreugde en verbondenheid te voelen in het naleven van het evangelie.

note
Geplande activiteiten

Follow us on Instagram
@fsyNederlandVlaanderen

Een FSY-conferentie is gebaseerd op het jaarlijkse jongerenthema en omvat een zorgvuldig samengesteld vijfdaags programma met klassen, devotionals en activiteiten.

Deze zijn bedoeld om geloof in onze hemelse Vader en in Jezus Christus en zijn verzoening te versterken, en jongeren de gelegenheid te geven om zich geestelijk, sociaal, lichamelijk en verstandelijk te ontplooien.

time
Hoe lang duurt het?

Follow us on Instagram
@fsyNederlandVlaanderen

FSY is een programma van 5 dagen met overnachting. Het begin maandagochtend en eindigt Zaterdagochtend vroeg. Jongvolwassenen die zijn geroepen zorgen ervoor dat de fysieke gezondheid is gewaarborgd en helpen met de geestelijke gesteldheid van eenieder die deelneemt aan FSY. In het bijzonder voor de deelnemers die aan de groep van de counselor zijn toegewezen

chevron-bottom-dark

WIE MAG MEEDOEN?

fsy_step3_boutons_picto
Hoe oud moet je zijn?

Alle FSY deelnemers moeten:
- 14 worden voor 31 december van het jaar waarop ze deelnemen

- Nog 18 jaar zijn op 1 januari van het jaar waarop ze deelnemen

porte
Wie mag komen?

Jongeren van alle religies mogen aan FSY deelnemen als ze beloven zich te houden aan de normen van FSY (zie ook de normen pagina op deze website) en worden verwacht de beginselen te volgen die worden onderwezen in Voor de kracht van de jeugd: een leidraad voor het maken van keuzes De jongeren zijn beleefd en vriendelijk tegen alle medewerkers van de locatie waar ze verblijven en alle andere jongeren. We sporen alle jongeren aan om vrienden die geen lid van de kerk zijn uit te nodigen naar FSY te komen.

handicape
Speciaal welkom

De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen streeft ernaar dat iedereen met wie zij in contact komt, zich gewaardeerd en welkom voelt.Daarom streeft FSY ernaar jongeren met beperkingen te faciliteren waar dat veilig mogelijk is.Neem voor overleg over specifieke voorzieningen contact op met de administrator (zie Contactpagina), liefst vóór registratie.

chevron-bottom-dark

Opgeven voor een conferentie?

Opgeven