I

Wij zijn op zoek naar jongvolwassenen om gedurende de FSY-week voor de jongeren te zorgen. Het moeten jongvolwassenen zijn die een goed voorbeeld zijn in het naleven van de evangeliebeginselen.

Vereisten

 • Jongvolwassene
 • Tempelwaardig
 • Mannen moeten een zending hebben volbracht (terugkeerdatum vóór Mini-FSY)
 • Goed lid van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen
 • Getuigenis van het herstelde evangelie
 • Ervaren in het werken met jongeren
 • Enthousiaste persoonlijkheid
 • Verantwoordelijk
 • Instituutscursist
 • Kan goed met anderen samenwerken
 • Kan motiveren en zo nodig corrigerend optreden
 • Leeftijd tussen de 20 en 30 jaar op de eerste conferentiedag
 • Gaat graag met jongeren om
 • Aanbevolen door bisschop/gemeentepresident
 • Bereid zich een hele week in te zetten ondanks korte nachten
 • Deelname aan instructiebijeenkomsten
 • In staat om lange dagen te maken
 • Houdt zich in kleding en verzorging aan de FSY-normen

Taken:

 • Toegewezen aan een company jongeren van 14-18 jaar van hetzelfde geslacht
 • Verantwoordelijk voor het fysieke en geestelijke welzijn van elke deelnemer gedurende de hele week
 • Geeft formeel en informeel onderricht
 • Is een goed voorbeeld van een toegewijd discipel van Jezus Christus

Aanvragen van counselors

Doe de aanvraag online en upload een foto. Enkele dagen later krijg je, als je aanvraag is beoordeeld, een link gestuurd naar een formulier om af te drukken, zelf te ondertekenen, en daarna door je bisschop/gemeentepresident te laten ondertekenen. Hij of jij stuurt vervolgens het ingevulde formulier met de gewone post naar het opgegeven adres.

Online aanvragen kunnen elk jaar vanaf 1 januari worden ingediend. De aanvraagprocedure stopt zodra er genoeg counselors zijn geroepen.

Kosten

Counselors hoeven niets te betalen voor hun reis, eten of onderdak.

Je kunt een pdf-document downloaden voor een onkostenvergoedingsformulier. Vul het in en stuur het met de bijbehorende ontvangstbewijzen (plak kleine bonnen op een A4-blad) naar het opgegeven adres.

Video over de taken van counselors

Bekijk de video voor verdere informatie over de taken van counselors.

Roeping als counselor

Wie als counselor voor FSY is geselecteerd, wordt per telefoon geroepen. Die roepingen worden elk jaar vanaf februari gedaan tot er genoeg mensen zijn geroepen.

Aanvragers die dit jaar niet meer in aanmerking komen, krijgen tegen mei een e-mail met dat bericht.

Aanvragers die nog op zending zijn

Zendelingen mogen via het internet een aanvraag doen om counselor te worden. In plaats van de bisschop/gemeentepresident ondertekent de zendingspresident het formulier. Na e-mailbevestiging van hun roeping krijgen ze pas na hun zending verdere informatie, om hen niet af te leiden van hun heilige roeping als zendeling.

Een zendeling moet ontheven zijn en teruggekeerd naar huis voordat de Mini-FSY (FSY-instructiebijeenkomst) wordt gehouden om eraan te kunnen deelnemen en zich erop voor te bereiden.

Alleen zendelingen die in het gebied Europa wonen, mogen hieraan deelnemen.

Want to be a counselor ?

Opgeven