Wij zijn op zoek naar jongvolwassenen om gedurende de FSY-week voor de jongeren te zorgen. Ze moeten een 'role model' zijn als het gaat om het naleven van de evangeliebeginselen. Als je je al als FSY-counselor hebt opgegeven, controleer dan de status van je opgave.

Vereisten

Een jongvolwassene van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zijn, wat blijkt uit:

 • Een geldige tempelaanbeveling
 • Een aanbeveling van een lid van je bisschap
 • Het vermogen om jongeren te begeleiden en goed met de andere staf en jongeren samen te werken
 • Getuigenis van het herstelde evangelie

Liefde voor en ervaring in het werken met jongeren.


Je houden aan de normen in het boekje Voor de kracht van de jeugd.


Ongehuwd zijn of gehuwd zonder afhankelijke kinderen.


Minimaal 19 jaar oud zijn op 1 januari van het conferentiejaar en maximaal 30 jaar oud op de eerste conferentiedag (een uitzondering kan worden gemaakt voor jongvolwassenen tot 35 jaar op de eerste conferentiedag; neem voor meer informatie hierover contact op met de administrator).


Minstens één jaar ervaring met studie na voortgezet onderwijs, één jaar werkervaring buiten school, of vergelijkbare zendingservaring voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.


Een succesvolle achtergrondcheck.Alle vereiste training volgen, wat inhoudt:

 • Online training vóór mini-FSY
 • Volledige mini-FSY
 • Hele weekend voorafgaand aan FSY


Bereid zijn om een hele week lange uren te maken en weinig te slapen.


Een voorbeeld zijn van de volgende kwaliteiten:

 • Goed kunnen organiseren en tijd indelen
 • Leiderschap en goed inschattingsvermogen
 • Professionele communicatie- en intermenselijke vaardigheden
 • Betrouwbaar, zelfstarter, probleemoplossend vermogen
 • Onderwijsbaar, verantwoordelijk, flexibel, positief
 • Ontvangt feedback en leiding van supervisors en volgt deze op
 • Kan nauw en goed met anderen samenwerken

Taken:

Je wordt toegewezen aan een groep van 8-14 jongeren van hetzelfde geslacht of aan één jongere met speciale behoeften.


Je ziet toe op de lichamelijke veiligheid en het geestelijke welzijn van elke deelnemer aan FSY, vooral de deelnemers in je eigen groep.


Je bent een goed voorbeeld van een toegewijd discipel van Jezus Christus.


Je kunt goed onderwijzen en formele en informele discussies leiden die aansluiten bij de leer van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.


Je bent een voorbeeldige leider, 'role model' en mentor voor de jongeren en je medecounselors.


Je bent vriendelijk en opbouwend in hoe je met de deelnemers omgaat en hoe je ze motiveert en corrigeert.


Je werkt goed met je co-counselor samen en draagt bij aan het hele team.


Je laat zien dat je de mentale gezondheid en emotionele stabiliteit hebt om veilig met de deelnemers om te gaan en verantwoordelijk voor ze te zijn, en in stressvolle situaties je taken goed te blijven doen.


ór de eerste week lees en bestudeer je het FSY-handboek en dit blijf je tijdens je hele periode als counselor doen.Opgaven

Doe de aanvraag online en upload een foto. Download en print je opgave. Het formulier moet na een gesprek door jou en je bisschop/gemeentepresient worden ondertekend. Upload een gescand exemplaar van je ondertekende formulier en stuur je opgave in.


Als je nog op zending bent, vraag dan je zendingspresident om je formulier te ondertekenen. Je kunt dan je ondertekende formulier uploaden en je opgave insturen.


Online opgaven kunnen vanaf 1 november van elk jaar beginnen en stoppen zodra er voldoende counselors en andere stafleden geroepen zijn.


Wil je counselor worden?

Opgeven