For the strength of Youth

go and do1 Nephi 3:7

Discover Register

WELCOME TO FSY!

Bun venit la fsy

Acesta este programul întreg, pe durata a cinci zile ?i cinci nop?i, care începe luni diminea?? ?i se încheie sâmb?t?, diminea?a devreme. Tinerii au ocazia s? înve?e ?i s? progreseze împreun? în timp ce particip? împreun? la cursuri, programe de devo?iune ?i seri la gura sobei. Printre cele mai importante evenimente ale s?pt?mânii se num?r? o sear? în familie, activit??i de dans, o activitate muzical?, o sear? de jocuri, proiecte de slujire, un program de divertisment, mâncare bun? ?i o adunare de m?rturii. Beneficiile principale sunt: prietenii noi, m?rturii înt?rite ?i amintiri de durat?.

FSY este un program pentru tineri care are ca obiective încurajarea, ajutarea ?i îndrumarea participan?ilor (vârsta cuprins? între 14-18 ani) pe m?sur? ce ace?tia se str?duiesc "s? vin? la Hristos". FSY creaz? un mediu în care tinerii au ocazia s? se dezvolte spiritual, fizic ?i social. Programele FSY se desf??oar? în întreaga lume, în fiecare var?, la ele participând peste 50.000 de tineri. Sesiunile sunt în primul rând supravegheate de c?tre consilieri tineri adul?i cu vârste cuprinse între 20-30 de ani, care sunt exemple bune pentru tineri. Toate sesiunile sunt conduse de instructori adul?i.

Cine poate participa?

To i participanții la FSY trebuie s? aib? cel pu?in 14 ani împlini?i pân? la data de 30 septembrie a anului în care particip? la FSY ?i nu trebuie s? împlineasc? 19 ani înainte de prima zi a sesiunii la care vor participa. Dac? nu te încadrezi în limitele vârstei, nu ?i se va permite s? te înscrii pentru nicio sesiune FSY.

La acest program, pot participa tineri de orice religie, dac? sunt de acrod s? respecte standardele Bisericii lui Isus Hristos a Sfin?ilor din Zilele din Urm? (Pentru înt?rirea tineretului) ?i regulile privind îmbr?c?mintea ?i conduita afi?ate pe aceast? pagin?.

Îi încuraj?m pe to?i tinerii s?-?i invite prietenii, care nu sunt membri ai Bisericii, s? vin? la FSY.

Tinerii b?ie?i ?i tinerele fete care au probleme sau dizabilit??i fizice sau psihice grave ?i care au nevoie de o aten?ie deosebit?, trebuie s?-i contacetze pe organizatorii FSY înainte de a se înscrie pe.

Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

WHO MAY PARTICIPATE?

Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 


Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

Want to join a session?

You want to join the mouvement and participate to FSY session.

register now