For the strength of Youth

“I can do all things through Christ which strengtheneth me”

Philippians 4:13

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Bun venit la fsy

Acesta este programul întreg, pe durata a cinci zile ?i cinci nop?i, care începe luni diminea?? ?i se încheie sâmb?t?, diminea?a devreme. Tinerii au ocazia s? înve?e ?i s? progreseze împreun? în timp ce particip? împreun? la cursuri, programe de devo?iune ?i seri la gura sobei. Printre cele mai importante evenimente ale s?pt?mânii se num?r? o sear? în familie, activit??i de dans, o activitate muzical?, o sear? de jocuri, proiecte de slujire, un program de divertisment, mâncare bun? ?i o adunare de m?rturii. Beneficiile principale sunt: prietenii noi, m?rturii înt?rite ?i amintiri de durat?. FSY este un program pentru tineri care are ca obiective încurajarea, ajutarea ?i îndrumarea participan?ilor (vârsta cuprins? între 14-18 ani) pe m?sur? ce ace?tia se str?duiesc "s? vin? la Hristos". FSY creaz? un mediu în care tinerii au ocazia s? se dezvolte spiritual, fizic ?i social. Programele FSY se desf??oar? în întreaga lume, în fiecare var?, la ele participând peste 50.000 de tineri. Sesiunile sunt în primul rând supravegheate de c?tre consilieri tineri adul?i cu vârste cuprinse între 20-30 de ani, care sunt exemple bune pentru tineri. Toate sesiunile sunt conduse de instructori adul?i.

note
Cine poate participa?

To i participanții la FSY trebuie s? aib? cel pu?in 14 ani împlini?i pân? la data de 30 septembrie a anului în care particip? la FSY ?i nu trebuie s? împlineasc? 19 ani înainte de prima zi a sesiunii la care vor participa. Dac? nu te încadrezi în limitele vârstei, nu ?i se va permite s? te înscrii pentru nicio sesiune FSY. La acest program, pot participa tineri de orice religie, dac? sunt de acrod s? respecte standardele Bisericii lui Isus Hristos a Sfin?ilor din Zilele din Urm? (Pentru înt?rirea tineretului) ?i regulile privind îmbr?c?mintea ?i conduita afi?ate pe aceast? pagin?. Îi încuraj?m pe to?i tinerii s?-?i invite prietenii, care nu sunt membri ai Bisericii, s? vin? la FSY. Tinerii b?ie?i ?i tinerele fete care au probleme sau dizabilit??i fizice sau psihice grave ?i care au nevoie de o aten?ie deosebit?, trebuie s?-i contacetze pe organizatorii FSY înainte de a se înscrie pe.

time
Duration

FSY is a full, five-day, overnight programme which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.
Young adults called to serve at FSY ensure the physical safety and promote the spiritual well-being of each participant attending FSY, especially the participants in the counsellor’s assigned group. 

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Age of participants

All FSY participants must:
• turn 14 no later than December 31st of the year they are attending
• still be aged 18 on 1st January of the year they are attending.

porte
Fsy expectations

Youth of any religion may participate in FSY if they agree to keep the FSY Standards of Conduct (please see the Standards page on this website) and are expected to follow all principles taught in For the Strength of Youth: A Guide for Making Choices
Youth are expected to show respect for themselves and others. They are to be polite and kind to all campus employees and other youth.
We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

handicape
Youth with disabilities

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints strives to ensure that all within its reach feel valued and welcomed.
In keeping with this charge, FSY strives to accommodate youth with disabilities whenever it can safely do so.
Please contact your session administrators (see Contact page) to discuss any additional needs, preferably before registering.

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register