For the strength of Youth

"Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia" Gjoni 14:15

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Mirësevini në fsy

FSY është një program mbarëbotëror që inkurajon, ndihmon, udhëzon ata që marrin pjesë, teksa përpiqen të "vijnë tek Krishti".

note
Aktivitetet e planifikuara

Klasa, aktivitete grupi, mbrëmje vallëzimi, mbledhje shpirtërore, etj...

time
Kohëzgjatja

FSY është një program i plotë pesë ditor, i cili fillon të hënën (26 Gusht 2019) në mëngjes dhe përfundon të shtunën (31 Gusht 2019) herët në mëngjes.

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Mosha e lejuar

Pjesëmarrësit duhet të mbushin 14 vjeç në vitin e pjesëmarrjes në FSY dhe duhet të jenë ende 18 vjeç kur sesioni fillon. Këshilltarët duhet të jenë së paku 20 vjeç për të shërbyer.

porte
Tolerancë

Të rinjtë e të rejat e çdo feje mund të marrin pjesë në program nëse ata pranojnë të mbajnë standardet e Kishës së Jezu Krishtit të Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe rregullat për veshjen dhe paraqitjen. Ne inkurajojmë të gjithë të rinjtë e të rejat të ftojnë miqtë e tyre që nuk janë anëtarë të Kishës për të ardhur në FSY.

handicape
Mikëpritje të specializuara

Të rinjtë dhe të rejat me vështirësi të rënda fizike ose mendore ose aftësi të kufizuara që kërkojnë vëmendje të veçantë duhet të kontaktojnë ekipin organizativ të FSY përpara se të regjistrohen (Kontakt dhe Informacion).

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register