Förtrösta på Herren

av hela ditt hjärta,
förlita dig inte på ditt förstånd.

Räkna med honom
på alla dina vägar,
så ska han jämna dina stigar.
Ordspråksboken 3:5–6

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Välkomna till fsy

Syftet med FSY-konferenser är att hjälpa ungdomar att stärka sin tro på vår himmelske Fader och på Jesus Kristus och hans försoning, och känna glädje och tillhörighet när de lever efter evangeliet genom att delta i inspirerade lärandemöjligheter och hälsosamma sociala upplevelser.

note
Aktiviteter

En FSY-konferens är baserad på det årliga temat och är ett balanserat femdagarsprogram som inkluderar klasser, andakter och aktiviteter. Dessa är utformade för att hjälpa till att stärka tron på vår himmelske Fader och på Jesus Kristus och hans försoning, och ge möjligheter för ungdomar att växa andligt, socialt, fysiskt och intellektuellt.

time

FSY är ett helt femdagars övernattningsprogram som börjar på måndag morgon och avslutas tidigt på lördag morgon.Unga vuxna som kallas att tjäna på FSY garanterar den fysiska säkerheten och främjar det andliga välbefinnandet för varje deltagare som deltar på FSY.

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Deltagens ålder

Alla FSY-deltagare måste:


• fyller 14 år senast den 31 december det år som de deltar


• fortfarande vara 18 år den 1 januari det år som de deltar

porte

Ungdomar av vilken religion som helst kan delta i FSY om de går med på att hålla Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heligas normer, inklusive de för klädsel, utseende och beteende i broschyren "Vägledning för de unga".


Ungdomar förväntas visa respekt för sig själva och andra. De ska vara artiga och snälla mot alla anställda och andra ungdomar.


Vi uppmuntrar alla ungdomar att bjuda in sina vänner som inte är medlemmar i kyrkan att komma till FSY.

handicape

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga strävar efter att se till att alla efter förmåga känner sig uppskattade och välkomna.FSY strävar efter att ta emot ungdomar med funktionshinder närhelst det kan göra det på ett säkert sätt.Kontakta dina sessionsadministratörer (se kontaktsidan) för att diskutera eventuella ytterligare behov, helst innan du registrerar dig.

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register