For the strength of Youth

go and do1 Nephi 3:7

Discover Register

WELCOME TO FSY!

Välkomna till fsy

Detta är ett fullständigt övernattningsprogram på fem dagar som inleds på måndag morgon och avslutas tidigt på lördagsmorgonen. Ungdomarna har möjligheten att lära och växa när de tillsammans deltar i lektioner, samlingsstunder och brasaftnar. Veckans höjdpunkter innefattar hemafton, danser, ett musikprogram, en lekkväll, tjänandeprojekt, scenunderhållning, god mat och ett vittnesbördsmöte. Den största behållningen är nya bekantskaper, stärkta vittnesbörd och varaktiga minnen.

FSY är ett ungdomsprogram vars avsikt är att uppmuntra, hjälpa och vägleda de ungdomar som deltar (i åldrarna 14-18) då de strävar efter att komma till Kristus. FSY skapar en miljö där ungdomar har möjlighet att utvecklas andligt, fysiskt, intellektuellt och socialt. FSY-program hålls runt om i världen varje sommar med mer än 50 000 deltagande ungdomar. Konferenserna övervakas huvudsakligen av ledare inom unga vuxna mellan 20-30 år vilka utgör positiva förebilder för ungdomarna. Samtliga konferenser leds av vuxna instruktörer.

Vem kan delta?

Samtliga FSY-deltagare måste vara minst 14 år fyllda den 30 september samma år som de deltar i FSY, och får inte ha fyllt 19 år före den första dagen av den konferens som de ska delta i. Om du inte uppfyller ålderskravet får du inte anmäla dig till någon FSY-konferens.

Ungdomar, oavsett religiös tillhörighet, kan delta i programmet om de samtycker till normerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Vägledning för de unga) och reglerna för klädsel och utseende på den här hemsidan.

Vi uppmuntrar alla ungdomar att inbjuda sina vänner som inte är medlemmar i kyrkan att komma till FSY.

Unga män och kvinnor med allvarliga fysiska eller mentala svårigheter eller handikapp vilka kräver särskild uppmärksamhet behöver kontakta FSY:s personal före registreringen.

Duration

FSY is a full, five-day, overnight program which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.

WHO MAY PARTICIPATE?

Legal age

Participants must turn 14 in the year of the attending the FSY session and must still be 18 when the session starts. Counselors must be at least 20 years of age in order to serve. 


Tolerance

Youth of any religion may participate in the program if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and the rules for dress and appearance. We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

Specialised welcome

Young men and women with serious physical or mental difficulties or disabilities who require special attention need to contact the FSY organisational team before registering (Contact and Feedback).

Want to join a session?

You want to join the mouvement and participate to FSY session.

register now