For the strength of Youth

“Trust in the Lord with all thine heart; and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths”

Proverbs 3:5–6

chevron-bottom

WELCOME TO FSY!

hands
Välkomna till fsy

Detta är ett fullständigt övernattningsprogram på fem dagar som inleds på måndag morgon och avslutas tidigt på lördagsmorgonen. Ungdomarna har möjligheten att lära och växa när de tillsammans deltar i lektioner, samlingsstunder och brasaftnar. Veckans höjdpunkter innefattar hemafton, danser, ett musikprogram, en lekkväll, tjänandeprojekt, scenunderhållning, god mat och ett vittnesbördsmöte. Den största behållningen är nya bekantskaper, stärkta vittnesbörd och varaktiga minnen. FSY är ett ungdomsprogram vars avsikt är att uppmuntra, hjälpa och vägleda de ungdomar som deltar (i åldrarna 14-18) då de strävar efter att komma till Kristus. FSY skapar en miljö där ungdomar har möjlighet att utvecklas andligt, fysiskt, intellektuellt och socialt. FSY-program hålls runt om i världen varje sommar med mer än 50 000 deltagande ungdomar. Konferenserna övervakas huvudsakligen av ledare inom unga vuxna mellan 20-30 år vilka utgör positiva förebilder för ungdomarna. Samtliga konferenser leds av vuxna instruktörer.

note
Vem kan delta?

Samtliga FSY-deltagare måste vara minst 14 år fyllda den 30 september samma år som de deltar i FSY, och får inte ha fyllt 19 år före den första dagen av den konferens som de ska delta i. Om du inte uppfyller ålderskravet får du inte anmäla dig till någon FSY-konferens. Ungdomar, oavsett religiös tillhörighet, kan delta i programmet om de samtycker till normerna i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga (Vägledning för de unga) och reglerna för klädsel och utseende på den här hemsidan. Vi uppmuntrar alla ungdomar att inbjuda sina vänner som inte är medlemmar i kyrkan att komma till FSY. Unga män och kvinnor med allvarliga fysiska eller mentala svårigheter eller handikapp vilka kräver särskild uppmärksamhet behöver kontakta FSY:s personal före registreringen.

time
Duration

FSY is a full, five-day, overnight programme which begins on Monday morning and concludes early Saturday morning.
Young adults called to serve at FSY ensure the physical safety and promote the spiritual well-being of each participant attending FSY, especially the participants in the counsellor’s assigned group. 

chevron-bottom-dark

WHO MAY PARTICIPATE?

fsy_step3_boutons_picto
Age of participants

All FSY participants must:
• turn 14 no later than December 31st of the year they are attending
• still be aged 18 on 1st January of the year they are attending.

porte
Fsy expectations

Youth of any religion may participate in FSY if they agree to keep the standards of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, including those of dress, appearance and behaviour in the For the strength of youth booklet.
Youth are expected to show respect for themselves and others. They are to be polite and kind to all campus employees and other youth.
We encourage all youth to invite their friends who are not members of the Church to come to FSY.

handicape
Youth with disabilities

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints strives to ensure that all within its reach feel valued and welcomed.
In keeping with this charge, FSY strives to accommodate youth with disabilities whenever it can safely do so.
Please contact your session administrators (see Contact page) to discuss any additional needs, preferably before registering.

chevron-bottom-dark

Want to join a session ?

Register