Counsellor & Staff

How to become an FSY Counselor or Member of Staff

chevron-bottom

Vi söker efter unga vuxna som kan kan ta hand om ungdomarna under FSY-veckan och vara förebilder på hur man lever i enlighet med evangeliets principer.

Krav

·       Ung vuxen

·       Tempelvärdig

·       Manliga deltagare måste vara återvända missionärer (datum för återkomst före Mini-FSY)

·       Vara medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga i god ställning

·       Vittnesbörd om det återställda evangeliet

·       Erfarenhet av ungdomsarbete

·       Trevlig personlighet

·       Ansvarsfull

·       Institutelev

·       Vara god på samarbete

·       Kunna motivera och discplinera när så är nödvändigt

·       Mellan 20 och 30 år konferensens första dag)

·       Älska ungdomar och att samarbeta med dem

·       Rekommendation från biskop/grenspresident

·       Vara beredd på att tjäna en hel vecka utan att sova särskilt mycket

·       Delta i utbildningsmöten

·       Kunna arbeta lång tid i sträck

·       Hålla fast vid FSY:s normer för klädsel och utseende

Uppgifter:

·       Tilldelad grupp med 8-14 ungdomar av samma kön

·       Ansvara för varje deltagares fysiska och andliga välbefinnande under hela veckans program

·       Både formell och informell undervisning krävs

·       Vara ett bra exempel på en hängiven lärjunge till Jesus Kristus

Ansökningar från ledare

Var god skicka ett foto via internet. Några dagar senare, efter det att din ansökan har kontrollerats, kommer du att få en länk till en blankett som du skriver ut och som du och din biskop/grenspresident därefter undertecknar. Antingen han eller du sänder den ifyllda blanketten med vanligt brev till den angivna adressen.

Ansökningar online kan påbörjas den 1 januari varje år och avslutas så snart ett tillräckligt antal ledare har kallats.

Kostnader

Ledare behöver inte betala för resor, mat och logi.

Du kan ladda ner en blankett för återbetalning som ett PDF-dokument. Fyll i detta och skicka det med dithörande kvitton (klistra små pappersbitar på ett DIN A4-blad) till den givna adressen:

Film om ledarens ansvar

För ytterligare information om ledarens ansvar se filmen.

Kallelse som ledare

De som utvalts till ledare för FSY får sin kallelse via e-post. Dessa kallelser skickas ut från och med februari varje år tills man har funnit ett tillräckligt antal.

Sökanden som inte kan tas i beaktande detta år får också att få ett e-postmeddelande senast i maj.

Sökanden som fortfarande är på mission

Missionärer kan ansöka på internet om att bli ledare. I stället för biskopen/grenspresidenten kommer missionspresidenten att underteckna blanketten. Efter att ha fått sin kallelse bekräftad via e-post får de ytterligare information först efter det att de avslutat sin mission så att de inte distraheras i sin heliga kallelse som missionärer.

En missionär måste vara avlöst från sin mission och ha återvänt hem före Mini-FSY (FSY-s utbildningsmöte) för de att de ska kunna delta och förbereda sig.

Detta är bara en möjlighet för de missionärer som bor i Europa-området.